خودروها

MVM X22

MVM X22

By on ۳ فروردین ۱۳۹۶ in خودروها |

مشخصات فنی: حجم و نوع موتور (سی سی) : ۱۴۹۷ تعداد سیلندر : ۴ سیلندر خطی انتقال نیرو : ۴ سرعته اتوماتیک / ۵ دنده دستی حداکثر سرعت : ۱۶۰ | ۱۷۰ حداکثر گشتاور : ۱۳۵/۲۷۵۰

ادامه ...
MVM X33S

MVM X33S

By on ۳ فروردین ۱۳۹۶ in خودروها |

مشخصات فنی: حجم و نوع موتور (سی سی) : ۱۹۷۱ تعداد سیلندر : ۴ انتقال نیرو : ۷ سرعته CVT حداکثر سرعت : ۱۸۵ حداکثر گشتاور : ۴۵۰۰ ~ ۴۳۰۰ / ۱۸۰  

ادامه ...
MVM 315

MVM 315

By on ۲ فروردین ۱۳۹۶ in خودروها |

مشخصات فنی: حجم و نوع موتور (سی سی) : ۱۴۹۷ تعداد سیلندر : ۴ انتقال نیرو : ۵ دنده دستی حداکثر سرعت : ۱۸۵ حداکثر گشتاور : ۴۵۰۰ ~ ۳۰۰۰ / ۱۴۰

ادامه ...
MVM 110S

MVM 110S

By on ۲ فروردین ۱۳۹۶ in خودروها |

مشخصات فنی: حجم و نوع موتور (سی سی) : ۹۹۸ تعداد سیلندر : ۴ انتقال نیرو : ۵ دنده دستی حداکثر سرعت : ۱۵۰ حداکثر گشتاور : ۴۵۰۰ ~ ۳۵۰۰ /...

ادامه ...

MVM 550

By on ۲ فروردین ۱۳۹۶ in خودروها | یک دیدگاه

مشخصات فنی: حجم و نوع موتور (سی سی) : ۱۹۷۱ تعداد سیلندر : ۴ انتقال نیرو : ۵ دنده دستی / اتوماتیک cvt حداکثر سرعت : ۱۸۵ حداکثر گشتاور : ۴۵۰۰ ~ ۴۳۰۰ / ۱۸۲

ادامه ...